ÅPEN GÅRD PÅ ØYA VGS
Fagmøter med spennende temaer

Fagmøte 25. januar med tema Skogbruk må dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen. Møtet planlegges gjennomført på et senere tidspunkt og informasjon om dette vil bli publisert.

Velkommen til en annerledes Åpen Gård med Fagmøter spredt utover vinteren 2020/2021.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere det velkjente familiearrangementet Åpen Gård slik vi kjenner det fra tidligere år. Vi ønsker likevel å invitere til spennende og lærerike fagmøter på Øya VGS, hvor vi går inn på tematikk innenfor generasjonsskifte i landbruk, skogbruk og klimatilpasninger i landbruket. Dyktige foredragsholdere presenterer sin kunnskap og deler sine erfaringer, kaffeservering, samt åpent for for gode diskusjoner og møtepunkt. 

Alle fagmøter blir arrangert i henhold til smittevern og de nødvendige tiltak som kreves. Plassbegrensning og påmelding er derfor påkrevd. Har du forkjølelsessymptomer eller ikke føler deg i form på den aktuelle dagen, så må du dessverre holde deg hjemme. 

 

Påmelding her

 

Fagmøte 1: Mandag 02.11.20 kl 19-22

Tema: Generasjonsskifte i Landbruket

 • Gårdsoverdragelse/eierskifte i landbruket ved Per Helge Haugdal, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
 • Veivalgsrådgiving i landbruket ved Kirsti Haave Myran, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

 

Fagmøte 2: Mandag 25.01.21 kl 19-22 – UTSATT

Tema: Skogbruk
Foredragsholdere Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap

 • Avsetning og bruk av skogfond
 • Tilskudd for investeringer i skog
 • Forventet årlig avkastning fra en veldrevet skog
 • Skog som finansieringskilde og skogbeskatning mtp virksomhetsbegrepet
 • Skogbeskatning ved eierskifte

 

Fagmøte 3: Mandag 01.03.21 kl 19-22

Tema: Karbonbinding, jordfruktbarhet og biokull

 • Jordkarbon – moteriktig klimatiltak eller jordnær og matnyttig agronomi v/Hjalmar Hugdal (Øya vgs)
 • Glimt fra fagtur til Østerrike og Østlandet v/Arnt Ove Løvås (Øya vgs)
 • Praktiske utprøvinger for økt jordfruktbarhet på Østlandet
 • Gårdskomposten – metode og aktuelt utstyr v/Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost)
 • Kaffepause med demo av kompostvender, «fermentbryggeri» etc.
 • Relevante tilskuddsordninger v/Melhus kommune
 • Ferske resultater og erfaringer om karbonlagring v/Sissel Hansen (Norsøk)
 • Biokull – vidundermiddel for norsk landbruk eller flopp? v/Adam O`Toole (Nibio)

 

Påmelding her

 

Påmelding kan også gjøres via telefon: 72 87 80 00 eller e-post: post@melhusbanken.no Opplysninger som må gis: Navn, telefonnummer og hvilke fagmøter påmeldingen gjelder.  

Øya vgs, Kvålsvegen 133, 7228 Kvål

Vi håper vi kan arrangere Åpen Gård som normalt høsten 2021, i mellomtiden får dere noen tilbakeblikk fra tidligere år:

Aktiviteter for barn

Kaffeservering fra svartkjel

Gratis parkering

Sponsorer

Arrangører