Fagmøter på Øya vgs 2021/2022

Påmelding her

Fagmøte Torsdag 25.11.21 kl 19-22
Tema: Bonden som byggeleder

 • Generelt om det du trenger å vite om byggeprosessen før prosjektstart, driftsplan, byggesaksbehandling og byggeledelse v/ Ola Grenne, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.
 • Hvordan risikoen i prosjektet blir vurdert i forhold til finansiering v/MelhusBanken
 • Om byggeregnskap og regnskapstips v/Melhus Regnskap
 • Søknadsmuligheter v/Torill Mevik fra Innovasjon Norge

 

Fagmøte Torsdag 20.01.22 kl 19-22 er foreløpig avlyst, nytt tidspunkt kommer!
Tema: Skogbruk

 • Avsetning og bruk av skogfond
 • Tilskudd for investeringer i skog
 • Forventet årlig avkastning fra en veldrevet skog
 • Skog som finansieringskilde og skogbeskatning mtp virksomhetsbegrepet
 • Skogbeskatning ved eierskifte

Foredragsholdere Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap

 

Fagmøte Torsdag 03.03.22 kl 19-22
Tema: Karbonbinding, jordfruktbarhet og biokull

 • Jordkarbon – moteriktig klimatiltak eller jordnær og matnyttig agronomi v/Hjalmar Hugdal (Øya vgs)
 • Glimt fra fagtur til Østerrike og Østlandet v/Arnt Ove Løvås (Øya vgs)
 • Praktiske utprøvinger for økt jordfruktbarhet på Østlandet
 • Gårdskomposten – metode og aktuelt utstyr v/Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost)
 • Kaffepause med demo av kompostvender, «fermentbryggeri» etc.
 • Relevante tilskuddsordninger v/Melhus kommune
 • Ferske resultater og erfaringer om karbonlagring v/Sissel Hansen (Norsøk)
 • Biokull – vidundermiddel for norsk landbruk eller flopp? v/Adam O`Toole (Nibio)

 

Påmelding her

 

Påmelding kan også gjøres via telefon: 72 87 80 00 eller e-post: post@melhusbanken.no Opplysninger som må gis: Navn, telefonnummer og hvilke fagmøter påmeldingen gjelder.

Øya vgs, Kvålsvegen 133, 7228 Kvål

Vi håper vi kan arrangere Åpen Gård som normalt høsten 2022, i mellomtiden får dere noen tilbakeblikk fra tidligere år:

Aktiviteter for barn

Kaffeservering fra svartkjel

Gratis parkering

Sponsorer

Arrangører