ÅPEN GÅRD PÅ ØYA VGS
Fagmøter med spennende temaer

Velkommen til en annerledes Åpen Gård med Fagmøter spredt utover vinteren 2020/2021.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere det velkjente familiearrangementet Åpen Gård slik vi kjenner det fra tidligere år. Vi ønsker likevel å invitere til spennende og lærerike fagmøter på Øya VGS, hvor vi går inn på tematikk innenfor generasjonsskifte i landbruk, skogbruk og klimatilpasninger i landbruket. Dyktige foredragsholdere presenterer sin kunnskap og deler sine erfaringer, kaffeservering, samt åpent for for gode diskusjoner og møtepunkt. 

Alle fagmøter blir arrangert i henhold til smittevern og de nødvendige tiltak som kreves. Plassbegrensning og påmelding er derfor påkrevd. Har du forkjølelsessymptomer eller ikke føler deg i form på den aktuelle dagen, så må du dessverre holde deg hjemme. 

 

Påmelding her

 

Fagmøte 1: Mandag 02.11.20 kl 19-22

Tema: Generasjonsskifte i Landbruket

 • Gårdsoverdragelse/eierskifte i landbruket ved Per Helge Haugdal, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
 • Veivalgsrådgiving i landbruket ved Kirsti Haave Myran, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

 

Fagmøte 2: Mandag 25.01.21 kl 19-22

Tema: Skogbruk
Foredragsholdere Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap

 • Avsetning og bruk av skogfond
 • Tilskudd for investeringer i skog
 • Forventet årlig avkastning fra en veldrevet skog
 • Skog som finansieringskilde og skogbeskatning mtp virksomhetsbegrepet
 • Skogbeskatning ved eierskifte

 

Fagmøte 3: Mandag 01.03.21 kl 19-22

Tema: Karbonbinding, jordfruktbarhet og biokull

 • Jordkarbon – moteriktig klimatiltak eller jordnær og matnyttig agronomi v/Hjalmar Hugdal (Øya vgs)
 • Glimt fra fagtur til Østerrike og Østlandet v/Arnt Ove Løvås (Øya vgs)
 • Praktiske utprøvinger for økt jordfruktbarhet på Østlandet
 • Gårdskomposten – metode og aktuelt utstyr v/Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost)
 • Kaffepause med demo av kompostvender, «fermentbryggeri» etc.
 • Relevante tilskuddsordninger v/Melhus kommune
 • Ferske resultater og erfaringer om karbonlagring v/Sissel Hansen (Norsøk)
 • Biokull – vidundermiddel for norsk landbruk eller flopp? v/Adam O`Toole (Nibio)

 

Påmelding her

 

Påmelding kan også gjøres via telefon: 72 87 80 00 eller e-post: post@melhusbanken.no Opplysninger som må gis: Navn, telefonnummer og hvilke fagmøter påmeldingen gjelder.  

Øya vgs, Kvålsvegen 133, 7228 Kvål

Vi håper vi kan arrangere Åpen Gård som normalt høsten 2021, i mellomtiden får dere noen tilbakeblikk fra tidligere år:

Aktiviteter for barn

Kaffeservering fra svartkjel

Gratis parkering

Sponsorer

Arrangører