FAGMØTE PÅ ØYA VGS
FREDAG 20. SEPTEMBER KL 10.00

Festsalen i Hovedbygget
10.00 – 10.10 Åpning ved Ole Jørgen Stevik, rektor ved Øya VGS
10.10 – 10.50 Jogeir Agjeld, koordinator for landbruksteknikk i Norsk Landbruksrådgivning Presisjonslandbruk som gir bedre avling og økonomi.
10.50 – 11.30 NMBU v/Forsker Lars Grimstad
Framtidens jordbruk – Er robotisering en mulighet
11.30 – 12.15 Pause
12.15 – 12.45 NoFence v/Harald Harstad Virtuelle gjerder for beitedyr
12.45 – 13.00 Eika Forsikring v/Morten Bergum Cyberforsikring – hvorfor er dette viktig innen landbruket?
13.00 – 13.10 Melhus Makers v/Frode Mastad Fra idè til nytt produkt
13.10 – 13.45 Ola Fiskvik fra Skatval. Koordinatfestede jordprøver som grunnlag for utjevningskalking. Tildelingskart gjødsel. Autostyring av traktor, valg av utstyr og erfaringer.
13.45 – 14.00 Lars Erik Huseby fra Buvika Seksjonskontroll, mineralgjødselspreder og åkersprøyte.
Tips og brukererfaringer

Etter foredragene blir det demonstrasjoner og stands ute.

Påmelding på seminaret gjøres ved å innbetale deltakeravgift på kr 200,- pr. person
via Vipps #107750 innen 17.09.19. Deltakeravgiften dekker lunsj.

ÅPEN GÅRD
LØRDAG 21. SEPTEMBER KL 10-15

UTEAKTIVITETER HELE DAGEN
• Salg av produkter ute og inne • Besøk dyrene i fjøset • Åpen ridehall • Snekring for barn • Øyas friluftsaktiviteter • Gauldal Brann og Redning kommer • Aktiviteter for barn • Besøk alle våre utstillere i utstillerhallen

Kiosk med salg av kaffe, saft, vafler og pølser.
Middagsservering i skolens kantine kl. 12.00-16.00

Gratis parkering på anviste plasser.

Velkommen på Åpen gård på Øya

Aktiviteter for barn

Kaffeservering fra svartkjel

Gratis parkering

Sponsorer

Arrangører